Primula

 
In het Nederlands Sleutelbloem genaamd.
De sierwaarde van deze plant zijn de bloemen en het blad.
 
Bij de Primula kun je het onderhoud verdelen in 3 groepen.
Groep 1: rotsplantengroep.
Deze groep is onder te verdelen in dun- en dikbladige soorten. De dunbladige soorten groeien van nature in vochtige omstandigheden in de zon zoals P. frondosa, P. alpicola en P. cockburniana. De dikvlezige en bemeelde soorten groeien vaak meer in rotsspleten, in drogere omstandigheden, aan de noordkant van keien. In niet te drogen delen van de rotstuin. Vooral de dikvlezige en bemeelde soorten kunnen ook verticaal geplant worden.
Groep 2: vochtminnende groep.
Naarmate de standplaats zonniger is moeten ze vochtiger staan. Staan deze te droog kunnen ze meeldauw krijgen. Geldt voor P. beesiana, P. bulleyana, P. florindae en P. pulverulenta. Zolang het hart niet onder water komt te staan kunnen ze ook in de moerasbak. Onderhoudsvrij. Als onderbeplanting in de slagschaduw van een heester of als oeverbeplanting.
Groep 3: vroegbloeiende groep.
Tot deze groep behoren P. elatior, P. denticulata, P. juliae-groep, P. veris en P. vulgaris. Lichte schaduw en humeuze grond maken ze tot probleemloze planten. Leuk toe te passen in niet al te grote groepen onder heesters en in vroegbloeiende voorjaarshoekjes.
 
Hieronder een lijst van soorten en cultivars van Primula. Als u op een naam klikt komt u op een informatie pagina over deze plant.
 
Primula auricula 'Prince of Orange'             Aurikel
Primula bulleyana                                     Etageprimula
Primula glycyosma                                    zie Primula wilsonii 
Primula poissonii ssp. wilsonii                    zie Primula wilsonii
Primula sieboldii                                      Sleutelbloem
Primula vialii                                            Orchidee Primula
Primula wilsonii                                        Etageprimula